• Vem var profeten Muhammed?

  Vem var profeten Muhammed?

  Enligt islam är profeten Muhammed Guds sista profet. Genom uppenbarelser från Gud fick han under 23 års tid ta emot Koranen, islams heliga budskap. Muhammed betraktas som Guds budbärare, något som också står att läsa i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”. Muhammed är en viktig individ inom islam och väldigt religiösa […]

 • Shot of a teenage girl listening to music while relaxing at homehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805811.jpg

  Kyrkovalet 2017

  Kyrkovalet går ut på att man som valdeltagare är med och väljer ut de personer som ska får förtroende att styra kyrkan under de fyra nästkommande åren. Man gör både direkta val till det kyrkofullmäktige som sitter i församlingen eller pastoratet, samt till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet som agerar på nationell nivå. I valet till kyrkofullmäktige väljer man […]

 • Renoveringar av kyrkor

  Renoveringar av kyrkor

  Kyrkorna i Sverige är en del av det svenska kulturarvet, och därför finns det lagar som säger att kyrkorna varje år ska tilldelas ett visst bidrag för underhåll och renovering. Detta bidrag är också mycket välbehövligt, då många kyrkor i Sverige rent ut sagt förfaller – putsen trillar av väggarna, de målade fönstren tappar sin färg och väggmålningar i kyrkan […]

 • Martin Luther

  Vad är protestantism?

  Protestantism är en gren inom kristendomen som inte accepterar påven som dess ledare. Det växte fram under tidigt 1500-tal och grundades av Martin Luther. Han var en tysk präst, teolog och munk som kritiserade kyrkan för att man kunde köpa syndernas förlåtelse. Genom att hävda att enbart Bibeln är den enda källan för gudomligt uppenbarad kunskap utmanade han påvedömet och […]

 • Row of Buddhas at Wat Arun, Bangkok, Thailand.

  Vem var Buddha?

  Buddhismen är en av världsreligionerna. Den skiljer sig på minst en viktig punkt från andra religioner. Inom Buddhismen finns ingen (skapar-)Gud! Därför menar somliga att Buddhismen inte är en religion, utan en livsfilosofi. Vem var då Buddha? Hans namn var Siddhartha Gautama och han föddes för cirka 2555 år sedan i ett litet kungarike, Kapilavastu, i Indien. Som ung gjorde […]

 • catholic wooden rosary beads with cross in an old book on dark rustic wood, religious symbol concept, toned with color filter, selected focus on christ, narrow depth of field

  Katolicism i Sverige

  Som kristen, det spelar egentligen ingen roll om man är katolik eller tillhör protestantismen, behöver man egentligen bara en enda bok och det är bibeln. Det kan dock vara väldigt intressant att, genom läsning, lära sig mer om vad som skiljer sig mellan just protestantism och katolicism. Katolicism är en förhållandevis marginell företeelse i Sverige men det är fullt möjligt […]

 • Fine art portrait of a novice nun in deep prayer with rosary

  Svenska helgon

  I Sverige har vi en lång kyrklig tradition och vi har även många personer som blivit helgonförklarade under åren. Den mest kända är utan tvekan den Heliga Birgitta som numera även är utsedd till Europas skyddshelgon. Vad har vi då för andra Helgon från Sverige och hur går det egentligen till när man blir helgonförklarad? Först och främst brukar man […]

 • Glasmålningar i kyrkor

  Glasmålningar i kyrkor

  Även de som inte uppskattar kyrkor av religiösa anledningar, kan säkerligen uppskatta dem som vackra byggnader rent arkitektoniskt. Ett vanligt inslag i kyrkors dekoration är glasmålade fönster, som kan variera från små och enkla till stora och detaljerade. Det de har gemensamt är att de nästan alltid är mycket vackra. Att måla glas för dekorativa syften är något människor har […]

 • Ichthys

  Ichthys

  Ichthys är en förkortning av ”Jesus Kristus, Guds son, Frälsare”. Förkortningen användes i kristendomens tidiga dagar i det antika Grekland. På grekiska skrivs förkortningen ΙΧΘΥΣ, där Ι står för Ἰησοῦς (Iesous), X (ch) står för Χριστὸς (Christos), Θ (th) står för Θεοῦ (Theou, som betyder ”Guds”), Y står för Υἱὸς (Hyios, som betyder ”Son”) och Σ står för Σωτήρ (Soter, […]

 • Trosbekännelser

  Trosbekännelser

  Trosbekännelse förekommer inom ett flertal religioner. Man skulle kunna säga att trosbekännelse, oavsett religion, har en slags teambildande karaktär. De troende kan bekänna sin tro offentligt, ofta i kyrkorummet eller motsvarande för andra religioner.   Funktioner som en trosbekännelse har Gemenskapen inom en tro bekräftas och uttrycks genom exempelvis ett kollektivt reciterande av trosbekännelsen inom ramen för gudstjänsten. Den innefattar […]