Renoveringar av kyrkor

Kyrkorna i Sverige är en del av det svenska kulturarvet, och därför finns det lagar som säger att kyrkorna varje år ska tilldelas ett visst bidrag för underhåll och renovering. Detta bidrag är också mycket välbehövligt, då många kyrkor i Sverige rent ut sagt förfaller – putsen trillar av väggarna, de målade fönstren tappar sin färg och väggmålningar i kyrkan riskerar att förstöras av tidens tand.

För att råda bot på detta delar de olika stiften i Sverige varje år ut miljontals kronor till sina olika kyrkor (varav en stor del är det statliga bidraget). Skara stift har till exempel lagt hela 42 miljoner kronor av sin budget på kyrkrenoveringar som ska utföras under 2017, och Härnsösands stift har fått 31 miljoner kronor för underhållet och renoveringen av sina kyrkor. Ändå räcke det inte – vissa renoveringsprojekt måste skjutas upp för att man inte har tillräckligt med pengar. Härnösands stift hade till exempel ansökt om hela 50 miljoner, men fick alltså bara 31 miljoner – inget att fnysa åt, så klart, men inte tillräckligt för alla de renoveringsprojekt som fanns i stiftets kyrkor.

Det finns dessutom fler anledningar att renovera kyrkor, förutom att bevara kulturarvet. Ibland leder de till exempel till lyckliga upptäckter, som när man i Everlövs kyrka i Skåne hittade väggmålningar från 1500-talet under den vita putsen när man skulle rengöra väggarna. På det sättet kunde en viktig del av det svenska kulturarvet inte bara underhållas, utan återfås.

De renoveringsprojekt som man tar sig an i sitt eget hem är som tur är vanligtvis betydligt mindre omfattande, och behöver lyckligtvis inte heller bli lika dyra som kyrkrenoveringarna. Om man till exempel vill bygga till ett växthus till tomten, och köper det på Byggmax.se, kan man spara många tusenlappar jämfört med att köpa det på andra bygghandlar. Då kan man kanske till och med hamna under sin budget, vilket är något som sannolikt aldrig kommer att hända de svenska kyrkstiften i deras oändliga projekt att renovera sina kyrkor.