Kyrkan

Kyrkan
under Kyrkan

Kyrkan

En kyrka är kristendomens heliga byggnad, och är främst till för religiös tillbedjan och gudstjänst. Det finns flera olika namn för kyrkor, beroende på hur de ser ut och vad de används för. Större kyrkor kallas ibland för katedraler. Några andra namn för kyrkor är tempel, kapell, bönehus eller basilika. I Sverige finns enligt Wikipedia cirka 3400 kyrkor som tillhör […]

Läs mer ›
Begravningar i olika kulturer
under Kyrkan

Begravningar i olika kulturer

Att sörja för begravningar har traditionellt sett varit kyrkans och religionens roll. Just begravningar är en av de kulturellt sett mest särpräglade ritualerna vi människor tar oss för. Av den anledningen kan det vara intressant att titta på hur begravningar ter sig inom några olika kulturer i världen. Svensk begravning Hur är en svensk begravning? I Sverige är valfriheten stor. […]

Läs mer ›
Kyrkan – när du behöver hjälp och stöd i livet
under Kyrkan

Kyrkan – när du behöver hjälp och stöd i livet

När livet känns svårt eller ensamt kan du söka stöd i kyrkan. De olika kyrkorna hjälper människor på olika sätt varje dag. Helt gratis. Sorg och sjukdom Vi råkar alla ut för sorg och sjukdom. Ibland är sorgen att livet inte blivit som vi önskat, att vi känner oss misslyckade och ensamma, andra gånger handlar sorgen om skilsmässa eller att […]

Läs mer ›
Kyrkans viktiga roll
under Kyrkan

Kyrkans viktiga roll

I dagens samhälle är kyrkan för många en symbol för en förlegad världssyn. Sverige kan sägas vara lite extremt på den här fronten. Kanske är det för att vårt samhälle vuxit sig till att bli så pass kristet i sättet på vilket det fungerar med välfärdsapparat med mera, att vi inte längre vill bekänna oss som kristna. Denna uppfattning är […]

Läs mer ›
Kyrkan
under Kyrkan

Kyrkan

Kyrkor har funnits sedan antiken men det är främst i nyare tider som de används mest. Under 1600 och 1700-talet var det kyrkan som stod för skola och lärande. Då fick barnen gå i skolan i kyrkan och det var prästerna som stod för lärandet. På 1800-talet fanns det inga skollokaler och skolan hölls i den lokala kyrkan i byn. […]

Läs mer ›
Teenagers portrait
under Kyrkan

Kyrkans ungdomsverksamhet

Inom Svenska kyrkan finns en mycket stark och väl uppbyggd ungdomsverksamhet. Här finns både läger, konfirmationsäventyr och flera andra aktiviteter barn och ungdomar kan delta i. Dessa aktiviteter är ofta helt gratis att vara med på och det gör att också ungdomar från familjer med sämre ekonomi kan delta. Inga aktiviteter är obligatoriska och ska det till exempel vara ett […]

Läs mer ›
Vem var profeten Muhammed?
under Kyrkan

Vem var profeten Muhammed?

Enligt islam är profeten Muhammed Guds sista profet. Genom uppenbarelser från Gud fick han under 23 års tid ta emot Koranen, islams heliga budskap. Muhammed betraktas som Guds budbärare, något som också står att läsa i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”. Muhammed är en viktig individ inom islam och väldigt religiösa […]

Läs mer ›
Shot of a teenage girl listening to music while relaxing at homehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805811.jpg
under Kyrkan

Kyrkovalet 2017

Kyrkovalet går ut på att man som valdeltagare är med och väljer ut de personer som ska får förtroende att styra kyrkan under de fyra nästkommande åren. Man gör både direkta val till det kyrkofullmäktige som sitter i församlingen eller pastoratet, samt till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet som agerar på nationell nivå. I valet till kyrkofullmäktige väljer man […]

Läs mer ›
Renoveringar av kyrkor
under Kyrkan

Renoveringar av kyrkor

Kyrkorna i Sverige är en del av det svenska kulturarvet, och därför finns det lagar som säger att kyrkorna varje år ska tilldelas ett visst bidrag för underhåll och renovering. Detta bidrag är också mycket välbehövligt, då många kyrkor i Sverige rent ut sagt förfaller – putsen trillar av väggarna, de målade fönstren tappar sin färg och väggmålningar i kyrkan […]

Läs mer ›
Martin Luther
under Kyrkan

Vad är protestantism?

Protestantism är en gren inom kristendomen som inte accepterar påven som dess ledare. Det växte fram under tidigt 1500-tal och grundades av Martin Luther. Han var en tysk präst, teolog och munk som kritiserade kyrkan för att man kunde köpa syndernas förlåtelse. Genom att hävda att enbart Bibeln är den enda källan för gudomligt uppenbarad kunskap utmanade han påvedömet och […]

Läs mer ›