Kyrkans viktiga roll

I dagens samhälle är kyrkan för många en symbol för en förlegad världssyn. Sverige kan sägas vara lite extremt på den här fronten. Kanske är det för att vårt samhälle vuxit sig till att bli så pass kristet i sättet på vilket det fungerar med välfärdsapparat med mera, att vi inte längre vill bekänna oss som kristna. Denna uppfattning är det dock många som skulle vända sig emot, eftersom det för en kristen innebär hårt arbete att vara just kristen. Det innebär att följa Guds budord och det Jesus lärde mänskligheten, vilket innefattar mycket mer än att ett samhälle ska se ut på ett visst sätt.

I vilket fall som helst så är kyrkan fortfarande central i våra liv, även om många av oss numera lever sekulariserade sådana. Vi döper, konfirmerar, gifter oss och begravs gärna i våra kyrkor, som ju ofta är bland de vackraste vi har åstadkommit. Många är medlemmar i svenska kyrkan i princip enbart för detta – tillgång de traditionella ceremonierna samt för att stödja bevarandet av själva byggnaderna. Men kyrkan gör mycket mer än så med pengarna. Den utgör ett enormt stöd för de mindre bemedlade i samhället, i enlighet med kristendomens stadgar. Både i Sverige och utomlands pågår sedan tusentals år en ihärdig kamp mot armodet. Detta är stort och viktigt.

Människor behöver också en plats som representerar något större och en idé om något eller någon som lyssnar och bryr sig. Någon som ser dem. Kyrkan är och förblir en symbol för detta något. Vem av oss har inte i svåra stunder, kanske enbart de allra svåraste om vi är så lagda, tagit till bön. Det finns något betryggande i det inre samtalet med sig själv och kanske något annat. Det händer något speciellt där. Inte minst för att miljarder människor ägnat sig åt det genom historien.

När man talar om ”kyrkan” i Sverige talar man inte nödvändigtvis om Svenska kyrkan med dess långa och anrika historia. Frikyrkorörelsen är ju väldigt stark i Sverige. Den har sedan lång tid fungerat som ett alternativ och motvikt till statskyrkan. Frikyrkan förespråkar ofta en mer direkt relation till Jesus. Frikyrkan vill ta vägen runt de stora, historiskt och traditionellt bundna institutionerna och istället förespråka en friare religiös utövning.

Precis som alla andra organisationer behöver både den svenska kyrkan och frikyrkan hålla god kontakt med sina församlingsmedlemmar. I detta syfte är exempelvis undersökningar med enkäter effektiva. De hjälper organisationen eller företaget att snabbt och kostnadseffektivt ställa frågor till dess medlemmar. Svaren kan sedan användas till att främja och utveckla verksamhet inför framtiden, vilket är nog så viktigt. I synnerhet för äldre organisationer som riskerar att fastna i en ”vi har alltid gjort så här”-mentalitet, vilket riskerar att göra så att man minskar i popularitet, i synnerhet hos en yngre publik. Det är något som man förstås inte vill, eftersom de unga behövs för att vi ska kunna växa och bevara det som är oss kärt.