Kyrkan

En kyrka är kristendomens heliga byggnad, och är främst till för religiös tillbedjan och gudstjänst. Det finns flera olika namn för kyrkor, beroende på hur de ser ut och vad de används för. Större kyrkor kallas ibland för katedraler. Några andra namn för kyrkor är tempel, kapell, bönehus eller basilika. I Sverige finns enligt Wikipedia cirka 3400 kyrkor som tillhör Svenska kyrkan, det största trossamfundet. Utöver dessa finns fler kyrkor som tillhör andra trossamfund.

Kyrkans historia

Kristendomen är en gammal religion som uppkom strax efter år 0. I början höll man oftast inte bön och gudstjänst i kyrkor, utan på andra platser. Dessa kunde vara till exempel tempel, hyrda lokaler, hem eller platser utomhus. När kristendomen blev tillåten i Romarriket på 300-talet började man bygga kyrkor. Arkitekturen var inspirerad av både romersk arkitektur och synagogor. De första kyrkorna började byggas i Sverige under 900-talets slut, efter att Sverige hade börjat bli kristet. Dessa var byggda i trä. Ganska snart, redan under 1000-talet, började man bygga kyrkor i sten istället. Till en början använde man ofta kalksten eller sandsten, men senare under 1200-talet började man med tegel istället.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är det största trossamfundet i Sverige, och antalet medlemmar uppgår till cirka halva befolkningen. Svenska kyrkan var Sveriges statskyrka från år 1536 till 2000, då den separerades från staten. Idag har Sverige ingen statskyrka. Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfundet, och har varit det sedan reformationen i Sverige på 1500-talet då Sverige gick från att vara katolskt till att vara protestantiskt. Svenska kyrkan har säte i Uppsala där också ärkebiskopen, den högst uppsatta inom Svenska kyrkan, finns och den är indelad i tretton stift. Varje stift har en biskop. Stiften är i sin tur indelade i flera olika församlingar, som är en slags geografiskt område. Varje församling har minst en kyrkobyggnad.