Kyrkan

Kyrkor har funnits sedan antiken men det är främst i nyare tider som de används mest. Under 1600 och 1700-talet var det kyrkan som stod för skola och lärande. Då fick barnen gå i skolan i kyrkan och det var prästerna som stod för lärandet. På 1800-talet fanns det inga skollokaler och skolan hölls i den lokala kyrkan i byn. Utbildningen gavs inte av prästerna längre utan lärare fick anställas för att undervisa.

Byggnadsmaterial för Kyrkor


Idag är kyrkan inte samma som det en gång var, det finns präster och troende människor men det är inte lika vanligt som det var förr. Principen gäller också för materialet kyrkorna byggdes av. På 1700–1800-talet var de flesta kyrkorna byggda av trä som så många andra hus och byggnader. Idag byggs kyrkor av tegelstenar eftersom det är ett starkare material. Då och då kan du behöva laga och mura om kyrkor och då kan du använda Placera Personal för att hitta en passande murare eller snickare. Många kyrkor är K-märkta och det innebär att du inte får lov att ändra kyrkans utseende. Om du måste restaurera, ska det göras så likt originalet som möjligt.

Svenska kyrkan då

På 1800-talet var stora delar av Sverige troende och de gick i kyrkan varje söndag. Alla människor kunde få hjälp av prästen om det behövdes. Det var denne som vigde par, döpte barn och begravde de döda. När du behövde hjälp gick du till kyrkan för att få råd och stöd. Det var inte alla gånger det hjälpte men ibland kunde en bön hjälpa dig. Kyrkan tillhör den kristna och den katolska religionen men dessa är två helt olika religioner.

I Sverige var det på 1800-talet brukligt att lära sig teologi och bibelkunskap och prästen gjorde hembesök en gång i veckan för att förhöra alla. De som inte kunde sin bibelkunskap, ansågs vara slöa eller efterblivna. En bibel fanns i varje hem och den fick du läsa så många gånger du ville men du fick däremot inte predika bibelkunskap i ditt hem. Om prästen kom på dig att hålla egna predikningar i hemmet, kunde du få fängelse eller andra straff.

Svenska Kyrkan idag

Kyrkor finns kvar än idag men det är inte samma samhälle vi lever i längre. Idag går nästan ingen till kyrkan på söndagar och svenskar är inte heller särskilt troende, och vi använder endast kyrkor när vi gifter oss, döper våra barn och begravs när vi dör. Idag går det att göra allt detta utanför kyrkan om du inte är troende och inte vill sätta din fot där. Att svenskar inte är lika troende idag betyder inte att vi inte går i kyrkan. Det händer ibland att vissa äldre människor går till kyrkan eftersom de alltid har gjort det.