Kyrkans ungdomsverksamhet

Inom Svenska kyrkan finns en mycket stark och väl uppbyggd ungdomsverksamhet. Här finns både läger, konfirmationsäventyr och flera andra aktiviteter barn och ungdomar kan delta i. Dessa aktiviteter är ofta helt gratis att vara med på och det gör att också ungdomar från familjer med sämre ekonomi kan delta. Inga aktiviteter är obligatoriska och ska det till exempel vara ett läger med övernattning och man av någon anledning inte kan eller vill övernatta kan man självklart vara med hela dagen och så länge man vill på kvällen. När det gäller dessa aktiviteter finns det heller inget krav på att man måste vara kristen utan man kan lika gärna ha en annan religion eller ingen religion alls. Detta kan till exempel vara ett bra sätt att upptäcka vad det innebär att vara troende. Många kanske inte har stött på en religion alls innan och då kan mycket av detta kännas helt främmande.

Kan funktionshindrade vara med?

När det gäller aktiviteterna som äger rum i kyrkans ungdomsverksamhet kan ofta de flesta vara med. Vissa läger passar kanske inte rullstolsburna men detta brukar allt som ofta kunna gå att anpassa. Vissa församlingar satsar extra på ungdomar med specifika funktionshinder. Svenska kyrkan satsar på unga hörselskadade och ger dem chans och möjlighet att kunna delta och umgås med helt vanliga ungdomar utan att deras funktionshinder ska märkas så mycket. Även blinda ungdomar kan delta på lägren och ofta hjälper ungdomarna varandra. De som inte kan se hjälper dem som inte kan höra och tvärt om. De ungdomar som inte själva har funktionshinder kan ofta få höra berättelser från de andra barnen om hur det är att leva med funktionshinder och de kan då få en uppfattning om hur livet ser ut för dem. Det kan göra ungdomarna mer nyfikna och benägna att hjälpa dem som inte klarar av att göra allt själva. I dessa fall spelar ungdomarnas ålder ofta mindre roll, utan då är det individen i sig som har betydelse.

Vad gör man på aktiviteterna?

Vad som sker på kyrkans aktiviteter kan variera lite. Många aktiviteter går ut på att bara umgås och prata. Ett helt gäng ungdomar kan krypa ihop i en klassisk howardsoffa och runt omkring den om bara lyssna på varandra och äta gott. Vid andra aktiviteter kan ungdomarna laga mat åt varandra och kanske också åt de som kommer till kyrkan och behöver hjälp med en matkasse eller liknande. I andra fall kan det äga rum olika tävlingar eller frågesporter. Många gånger kan man inte se skillnad på en träff i en ungdomslokal eller en träff med kyrkans ungdomsverksamhet. Religionen är vid dessa träffar inget som trycks på ungdomarna utan den är något ungdomarna själva får ta steget in i och upptäcka. Det är upp till ungdomarna vad de vill prata om och vilka frågor man vill ställa. Om man har flera barn i varierande åldrar brukar det också finnas möjlighet för mindre barn att vara med på samlingar liknande ungdomsträffarna, då med innehåll anpassat efter deras ålder