Vad är protestantism?

Protestantism är en gren inom kristendomen som inte accepterar påven som dess ledare. Det växte fram under tidigt 1500-tal och grundades av Martin Luther. Han var en tysk präst, teolog och munk som kritiserade kyrkan för att man kunde köpa syndernas förlåtelse. Genom att hävda att enbart Bibeln är den enda källan för gudomligt uppenbarad kunskap utmanade han påvedömet och den romersk-katolska kyrkan. Konsekvensen blev att han exkommunicerades av påven. Svenska Kyrkan använder aldrig ordet protestantism någonstans i tryckt form utan benämns som en evangelisk-luthersk folkkyrka även fast Svenska Kyrkan har sitt ursprung ur protestantismen.

Införandet av protestantism

Svenskar var katoliker fram tills kung Gustav Vasa under Sveriges stormaktstid beslöt att reformera kyrkan. 1527 bröt han banden med påven i Rom, bland annat på grund av att få ekonomisk vinning. Istället reformerades kyrkan till att bli evangelisk-luthersk. Men det var först strax efter början av 1600-talet som de sista banden till Rom helt försvann. Då befästes också Svenska Kyrkan. Men svenskar fortsatte att vallfärda till historiska katolska platser ända in till sent 1800-tal. lär dig mer om protestantismen här. Idag är protestantismen utbrett till Centraleuropa, Nordamerika och Nordeuropa. Det handlar om ungefär 900 miljoner personer, som är 40 procent av alla kristna över hela världen.

Protestantismen och kyrkan idag

Nuförtiden i de protestantiska kyrkorna så finns det inga utsmyckningar såsom ikoner eller altare. Likaså har också prästen en mer sober dräkt. Istället fokuserar man på predikan och sjunger psalmer. Jämfört med katolska kyrkan och den ortodoxa så har den protestantiska fler förgreningar och nya uppstår regelbundet. En av dem är den reformerta kyrkan som gick längre i den strikta protestantiska tolkningen. Makten över vilka som skulle predika lades över till församlingen istället. Dessutom är det inte så vanligt att fira nattvarden i reformerta kyrkor jämfört med andra protestantiska förgreningar. Denna förgreningar har uppemot 75 miljoner anhängare över hela världen, varav de flesta i Europa