Vem var profeten Muhammed?

Enligt islam är profeten Muhammed Guds sista profet. Genom uppenbarelser från Gud fick han under 23 års tid ta emot Koranen, islams heliga budskap. Muhammed betraktas som Guds budbärare, något som också står att läsa i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”. Muhammed är en viktig individ inom islam och väldigt religiösa muslimer känner stor vördnad inför honom och hans namn. Det är trots allt tack vare honom som islam kom till. Islam är den nästa största religionen i världen och utövas av 23 procent av världens befolkning. Religionen består av ett flertal olika grenar, däribland Suni- och Shiamuslimer. Suni är den största grenen av muslimer och utövas av 87-90 procent. Den viktigaste läran i islam är att det enbart finns en Gud och att denna skall dyrkas ensam och fullkomligt. Denna Gud är dessutom alltid närvarande och kastar ett vakande öga över alla troende.

Muhammed och hans inflytande

Muhammed föddes cirka 570 i en fattig familj. Fadern dog året innan och hans moder hade inga tillgångar. När Mohammed uppnådde sex års ålder dog även modern och han blev istället omhändertagen av sin farfar. Han fick arbeta hårt för sitt uppehälle och de kameler han skulle komma att behöva för att kunna bilda sig en egen familj. Första halvan av sitt liv arbetade han därför som handelsresande, detta på en rutt som klanen Qureish hade ensamrätt på. Han gifte sig för första gången när han var 25, detta med den 15 år äldre Khadidja. Hans nya fru var en förmögen änka och det var också denna förmögenhet som la grunden för Muhammeds liv som affärsman. Muhammed var mycket fäst vid sin första fru och tog inga andra fruar under hennes livstid. När hon var borta gifte han sig dock 10 gånger till och tog sig även två konkubiner. Den religion han så småningom kom att grunda hade ett stort inflytande världen över. Den har även visat sig vara en stor inspiration för vikingarna och deras gravplatser, något som visade sig då tygstycken med det spegelvända ordet Allah återfanns på flera begravningsplatser.

Uppkomsten av islam

Redan 610 kom de första uppenbarelserna till Muhammed. Han började dra sig undan till en grotta i närheten av staden Mecka och det var här ärkeängeln Gabriel, på uppdrag av Gud, började tala till honom. Det var också vid denna tidpunkt Muhammed fick veta att han blivit utsedd till profet. Efter de första mötena med ängeln Gabriel såg han honom aldrig mer, istället fick han bara höra ängelns röst. Från och med detta år och fram till hans död 632 tog han emot visioner från Gud, visioner som var både smärtsamma och uttröttande. Självklart har det funnits dem som tvivlat och sagt att visionerna troligtvis varit epileptiska anfall eller någon annan åkomma. För troende muslimer finns det dock inga tvivel. Om information om Mohammed inte intresserar dig eller om du vill lära dig mer om ett lite lättare ämne så finns det andra sidor att kika på. på skoskåp.nu kan du till exempel hitta information om just skoskåp.