Katolicism i Sverige


Som kristen, det spelar egentligen ingen roll om man är katolik eller tillhör protestantismen, behöver man egentligen bara en enda bok och det är bibeln. Det kan dock vara väldigt intressant att, genom läsning, lära sig mer om vad som skiljer sig mellan just protestantism och katolicism. Katolicism är en förhållandevis marginell företeelse i Sverige men det är fullt möjligt att konvertera till katolicismen och man kan ta del av de katolska ritualerna och högtiderna i många fina kyrkor och församlingar i Sverige. Katolicismen anses vara mer rotad i sina traditioner än svenska kyrkan som istället förändras i takt med att samtiden gör det.