Kyrkovalet 2017

Kyrkovalet går ut på att man som valdeltagare är med och väljer ut de personer som ska får förtroende att styra kyrkan under de fyra nästkommande åren. Man gör både direkta val till det kyrkofullmäktige som sitter i församlingen eller pastoratet, samt till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet som agerar på nationell nivå. I valet till kyrkofullmäktige väljer man deltagare till det kyrkofullmäktige som finns i det pastorat eller den församling man är medlem i. I detta val är man med och bestämmer ramarna för verksamheten som kyrkan bedriver lokalt i närheten av där man bor. I val till stiftet väljer man till det av kyrkans 13 stift som finns närmast där man bor. Det organ som är högst beslutande inom stiftet är stiftsfullmäktige och det är just hit man väljer ledamöter. Stiftets uppgift är främst att stödja de församlingar som ingår i stiftet samt att förvalta expertis inom olika områden. Man väljer också till kyrkomötet som är kyrkans absolut högst beslutande organ.

Varför ska man rösta i valet?

Många tycker att kyrkan agerar fel eller kanske syns för lite ute i samhället. Detta kan ofta bero på de politiska riktningar som finns inom kyrkan. därför bör vi rösta i kyrkovalet. Det är genom dessa val vi medlemmar i kyrkans församlingar kan vara med och styra över hur kyrkan ska ledas, samt hur den ska fungera i samhället. Det är också genom kyrkovalet vi kan förändra kyrkans resonemang i vissa frågor. Det är genom att välja ledamöter till de olika råden man kan styra kyrkans agerande i olika frågor som till exempel flyktingfrågan, om kyrkan ska acceptera andra gudar och religionsformer, eller om kyrkan ska välkomna även dem som inte är medlemmar. Om man inte röstar i kyrkovalet kan det också vara svårt att sedan på efterhand ha möjlighet att förändra kyrkans agerande i en viss situation. Det är genom valet kyrkans medlemmar har makt.

Varför avstår många från att rösta i kyrkovalet?

Det är dock många som varje år inte lämnar in sin röst i kyrkovalet men vad kan detta bero på? Många glömmer bort att rösta, andra har inte tid och andra är helt enkelt inte troende. Många ser det också som svårt att sätta sig in i vad kyrkan står för och vad de heliga texterna betyder. Alla har inte tid eller möjlighet att sätta sig och läsa Bibeln för att få reda på vad som står i den. Är detta anledningen till att man inte röstar finns det en lösning på problemet. Visste du att bibeln finns som ljudbok? Det gör den! På så sätt slipper man läsa själv och man kan höra valda delar under tiden man gör något annat. Då kan man få reda på kyrkans historia och kanske också bli intresserad av att rösta i valet.