Ichthys

Ichthys är en förkortning av ”Jesus Kristus, Guds son, Frälsare”. Förkortningen användes i kristendomens tidiga dagar i det antika Grekland. På grekiska skrivs förkortningen ΙΧΘΥΣ, där Ι står för Ἰησοῦς (Iesous), X (ch) står för Χριστὸς (Christos), Θ (th) står för Θεοῦ (Theou, som betyder ”Guds”), Y står för Υἱὸς (Hyios, som betyder ”Son”) och Σ står för Σωτήρ (Soter, som betyder ”Räddare”). Ordet ichthys kan ljudas till det forna grekiska ordet för ”fisk”. Förkortningen ICHTHYS ramades därför ibland in av en fisk, eller avbildades tillsammans med en fisk, den fisk som senare har blivit en stiliserad ikon för kristendomen. Ordet för fisk på latin blev i det forna romarriket ett kodord för Kristus som användes av kristna, under en tid då dessa förföljdes och kristendom bestraffades med döden.

Historier i den kristna traditionen berättar om hur även själva fisksymbolen kunde fungera som en kod mellan olika kristna. Om man mötte en främling längs med vägen kunde man, istället för att fråga rakt ut om personen var kristen och riskera att bli avslöjad av romarna, rita ena halvan av fisksymbolen i sanden eller på marken, det vill säga en av de två bågar som utgör fisken. Om den andra personen ritade dit den andra bågen och slutförde symbolen, visste man att han var likasinnad.800px-Stele_Licinia_Amias_Terme_67646

Ichthys-symbolen har idag, efter att den återupplivats som symbol under 1970-talet, blivit vanligt förekommande som till exempel bildekal, av människor som vill visa sitt tillhörande till kristendomen eller en viss förgrening av kristendomen. Denna användning av fisksymbolen på bilar, på visitkort, i företags logotyper och i telefonböcker kan sägas vara en kvarleva av symbolens ursprungliga användning som kod för att identifiera andra kristna. Bildekaler används annars även för att visa sitt stöd för ett visst sportlag, en förening eller ett ändamål. Om du letar efter en bildekal för just det som ditt hjärta klappar för kan du leta på Allaannonser.nu. Då söker du med en enda sökning på de flesta annonssidor.

Fisksymbolen har också gett upphov till ett flertal variationer och parodier av den. Det finns till exempel en fisk med ben som används som symbol för evolutionen, som kallas Darwinfisken.