Vem var Buddha?

Buddhismen är en av världsreligionerna. Den skiljer sig på minst en viktig punkt från andra religioner. Inom Buddhismen finns ingen (skapar-)Gud! Därför menar somliga att Buddhismen inte är en religion, utan en livsfilosofi. Vem var då Buddha? Hans namn var Siddhartha Gautama och han föddes för cirka 2555 år sedan i ett litet kungarike, Kapilavastu, i Indien. Som ung gjorde han fyra resor. Under de tre första resorna såg han lidande, svält och elände och undrade, varför är det så, varför skall människor lida, varför skall människor dö? Under sin fjärde resa bestämde han sig för att bli munk och finna ut hur man får slut på allt lidande.

Citat från Buddha

Buddha kom fram till att det fanns tre universella sanningar, 1. Inget förstörs i universum, materia övergår till energi, energi övergår till materia. 2. Föränderlighet, inget är för evigt, allt förändras. 3. Orsak och verkan (karma), Vi är som vi är nu, beroende på vad vi gjort tidigare. Därmed kan vi också bestämma hur våra liv skall bli senare. För att försöka beskriva innebörden av dessa sanningar använde sig Buddha av flera olika liknelser. Här är några tidlösa citat från Buddha. ”Bättre än tusen tomma ord, är ett som ger fred”, ”Det enda varaktiga är förändring”, ” Att stanna upp ett tag kan ibland vara enda möjligheten för att orka gå vidare i livet”.

Tre olika former av Buddhism

Buddhismen är framförallt spridd och utövad i Asien och förekommer i huvudsak i tre, något olika inriktningar. Theravada, som anses ligga närmast ursprunget. Här läggs stor vikt vid att försöka uppnå nirvana, fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri, genom egna ansträngningar. Utövas i till exempel Thailand. Mahayana, där utövarna stävar efter att bli en Buddha, en upplyst. Vanligaste formen av Buddhism i exempelvis Vietnam. Vajrayana som är en utveckling av Mahayana och framförallt utövas inom tibetansk Buddhism. Ett utmärkande drag för Buddhismen är att den, tillsammans med Hinduismen, är de enda världsreligioner som aldrig startat krig för religionens skull.