Livets träd

Livets träd är en central symbol för livet och den återkommer i många kulturer. En del hävdar att det är ett mytiskt arketypiskt begrepp. Man anser att det är en metafor för ett gemensamt kulturellt eller genetiskt arv. Livets träd är ett återkommande motiv i olika religioner och trosföreställningar över vår värld, liksom i konst och filosofi. Livets träd är ofta sett som en fruktbarhetssymbol.

 

Skulpturen Livets Träd
Det finns ett vackert konstverk föreställande Livets Träd i den vänstra delen av Linköpings domkyrka. För personer med begynnande hörselnedsättningar kan hörapparater i Stockholm leda till en bättre kyrkoupplevelse.Livets träd 11

 

Inom Kabbala
Inom den judiska mystiken avbildas Livets Träd med tio sammankopplade noder. De utgör den centrala symbolen för Kabbalah. Det består av tio så kallade Sephirot, som är makterna i den gudomliga sfären. Ett esoteriskt enande i Sephirot för att återställa harmoni till skapelsen. Från renässansen och framåt införlivades den judiska Kabbalahn i västerlandets icke-judiska kultur. Först kom den att antas av den kristna Kabbalan och senare i den västra esoteriska ockulta Hermetiska kabbalan. Dessa kom att anpassa den judiska Kabbalah’s Livets Träd genom att associera den med andra religiösa traditioner, esoteriska teologier och magiska metoder. Livets träd har sina rötter i himlen, enligt en del indiska, judiska, kristna och islamiska föreställningar.

 

I Bibelns skapelseberättelse
I Bibelns skapelseberättelse kan vi läsa att Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken i Edens trädgård. Särskilt kan vi läsa om två träd i trädgårdens mitt – det ena är Kunskapens träd och det andra Livets träd. Herren Gud hade då Livets träd skapades gjort så att de som åt av et skulle kunna leva för evigt. Det står att läsa i första Moseboken 3:22.

De första människorna Gud skapade, Adam och Eva, var förbjudna att äta av frukterna från Kunskapens träd. De förvarnades att de skulle de dö om de åt av frukten. Då de övertalades av ormen kom de att förvisas från Eden. Därmed kunde de inte äta frukterna från Livets träd. På så sätt blev de dödliga.