Religionsfrihet i Sverige

Här i Sverige har vi religionsfrihet. Det innebär att man har friheten att utöva vilken religion eller tro man vill, utan att behöva oroa sig för att det ska få negativa konsekvenser. religionsfrihet finns i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Dock så är religionsfrihet en personlig sak och får inte blandas in i officiella myndigheter eller skolor. Vill man till exempel att ens barn blir undervisat med religiös grundsyn så finns det många olika friskolor runtom i landet som erbjuder det, vare sig man är kristen, muslim, jude eller bekänner sig till någon annan tro.

Praktisera sin tro i Sverige

I praktiken låter det ju bra, men är det verkligen så enkelt? Det beror i mångt och mycket på vilken religion som utövas och vart du bor. Enligt lagen har varje individ en rätt att utöva en religion eller tro, men på senare år har det blivit betydligt svårare än innan. Den ökade invandringen i kombination med rädslan för diverse terrorattentat som vi hör om i media, gör det särskilt svårt att vara muslim i Sverige. Sverige är ett tryggt land jämfört med övriga världen, men ibland kan det kännas bättre att bo någon annanstans, till exempel England eller så kan du flytta till Usa. Dessa länder har också en total religionsfrihet. Många söker sig hit just på grund utav vårt löfte om yttrandefrihet och religionsfrihet, men ändå utsätts många av diskriminering när de sedan bor här. Ett exempel, om väl lite extremt, är skolattacken i Trollhättan år 2015, då en ung man gick in på en invandrartät grundskola beväpnad med ett svärd och tog två personers liv.Religion_in_the_world

Religion i Sveriges historia

Som de flesta säkert vet så var Sverige ett hedniskt land innan kristendomens ankomst. På vikingatiden bekände sig den stora majoriteten till asatron, men den fick ett abrupt slut omkring 800-talet då katolicismen spred sig över landet. I cirka 1000 år praktiserades kristendomen med dess konservativa lagar och regler, fram till mitten av 1900-talet. Det var först då som frågan om religionsfrihet kom på tal. Många tror felaktigt att religionsfrihet innebär att man inte får kritisera en trosuppfattning eller religion, men detta är fel. Det finns en del felaktig fakta om religionsfrihet i Sverige men några saker är lagstadgade. Den enskilde individen får inte utsättas för diskriminering p.g.a. sin tro, men religioner i stort får både öppet diskuteras och kritiseras. Det är heller inte lagligt att hota eller skada någon med hänvisning till religions- eller yttrandefriheten. Staten och kyrkan är separerade sedan ett antal år tillbaka, och detta innebär också att skolor inte har någon rätt att påtvinga barn en kristen värdering, t.ex genom att hålla skolavslutningar i kyrkan. Ändå är detta flitigt förekommande. Det här visar att även fast Sverige i teorin är menat att vara helt separerat från religiös påverkan, så har speciellt kristen tradition fortfarande en väldigt inflytelserik roll i vår kultur och så kommer det nog förbli ett bra tag framöver.