Okategoriserade

Kyrkan – när du behöver hjälp och stöd i livet
under Okategoriserade

Kyrkan – när du behöver hjälp och stöd i livet

När livet känns svårt eller ensamt kan du söka stöd i kyrkan. De olika kyrkorna hjälper människor på olika sätt varje dag. Helt gratis. Sorg och sjukdom Vi råkar alla ut för sorg och sjukdom. Ibland är sorgen att livet inte blivit som vi önskat, att vi känner oss misslyckade och ensamma, andra gånger handlar sorgen om skilsmässa eller att […]

Läs mer ›
Kyrkans viktiga roll
under Okategoriserade

Kyrkans viktiga roll

I dagens samhälle är kyrkan för många en symbol för en förlegad världssyn. Sverige kan sägas vara lite extremt på den här fronten. Kanske är det för att vårt samhälle vuxit sig till att bli så pass kristet i sättet på vilket det fungerar med välfärdsapparat med mera, att vi inte längre vill bekänna oss som kristna. Denna uppfattning är […]

Läs mer ›
Kyrkan
under Okategoriserade

Kyrkan

Kyrkor har funnits sedan antiken men det är främst i nyare tider som de används mest. Under 1600 och 1700-talet var det kyrkan som stod för skola och lärande. Då fick barnen gå i skolan i kyrkan och det var prästerna som stod för lärandet. På 1800-talet fanns det inga skollokaler och skolan hölls i den lokala kyrkan i byn. […]

Läs mer ›
Martin Luther
under Okategoriserade

Vad är protestantism?

Protestantism är en gren inom kristendomen som inte accepterar påven som dess ledare. Det växte fram under tidigt 1500-tal och grundades av Martin Luther. Han var en tysk präst, teolog och munk som kritiserade kyrkan för att man kunde köpa syndernas förlåtelse. Genom att hävda att enbart Bibeln är den enda källan för gudomligt uppenbarad kunskap utmanade han påvedömet och […]

Läs mer ›
magazinum